Luotettavaa kauppaa yli 110 vuotta

Luotettavaa kauppaa yli 110 vuotta

Luotettavaa kauppaa yli 110 vuotta

IP-luokka

IP-luokka eli kotelointiluokka kertoo kuinka hyvin sähkölaite on suojattu vieraiden esineiden, pölyn ja kosteuden sisäänpääsyä vastaan ja niiden perusteella selviää, minkälaiseen käyttöympäristöön tuote on tarkoitettu ja missä sitä on turvallinen käyttää.

IP = International Protection

IP-luokka koostuu kirjaimista IP sitä seuraa kaksi perättäistä numeroa ja joissain tapauksissa myös kirjaimia esim. IP21 ja molemmilla numeroilla on oma merkityksensä. Tavalliselle sähkönkäyttäjälle ei useinkaan ole merkitystä ensimmäisellä numerolla, ellei kyseessä ole jokin erityistila, kuten navetta. Myöskään lisäkirjaimet eivät yleisesti ole merkityksellisiä tavalliselle sähkönkäyttäjälle.

Ensimmäinen numero kertoo, kuinka hyvin laite on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä:

0 Suojaamaton
1 Kun esineen halkaisija on yli 50 mm
2 Kun esineen halkaisija on yli 12,5 mm
3 Kun esineen halkaisija on yli 2,5 mm
4 Kun esineen halkaisija on yli 1,0 mm
5 Pölysuojattu
6 Pölytiivis

Toinen numero kertoo, kuinka hyvin laite on suojattu kosteutta vastaan:

0 Suojaamaton
1 Pystysuoraan tippuvalta vedeltä
2 Tippuvalta vedeltä (+/- 15 astetta)
3 Satavalta vedeltä (+/- 60 astetta)
4 Roiskuvalta vedeltä
5 Vesisuihkulta (joka suunnasta)
6 Voimakkaalta vesisuihkulta
7 Lyhytaikaisesti upotettuna
8 Jatkuvasti upotettuna

IP-luokitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli laitetta ollaan asentamassa esim. sauna-, pesuhuone- ja suihkutiloihin tai niiden välittömään läheisyyteen tai laite on tulossa ulkokäyttöön. Jos olet epävarma tarvittavasta ip-luokituksesta, käänny ammattilaisen puoleen.

Esimerkkejä IP-luokituksista:

IP 21 = Suojattu esineeltä, jonka halkaisija on yli 12,5 mm ja pystysuoraan tippuvalta
vedeltä

IP 44 = Suojattu esineeltä, jonka halkaisija on yli 1,0 mm ja roiskuvalta vedeltä.