Luotettavaa kauppaa yli 110 vuotta

Luotettavaa kauppaa yli 110 vuotta

Luotettavaa kauppaa yli 110 vuotta

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hammarin Sähkö Oy pitää oikeuden tallentaa asiakkaan henkilötiedot omaan käyttöönsä ja sitoutuu käsittelemään niitä luottamuksellisesti.

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§:n mukainen henkilörekisteriseloste. EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri

Rekisterinpitäjä

Hammarin Sähkö Oy ( Y-0187211-8 )

Ilmarinkatu 7

90400 OULU

Puh. (08) 311 5331

Yhteyshenkilö

Riikka Kinnunen

riikka.kinnunen@hammarinsahko.fi

Puh. 044 7315340

Rekisterin nimi

Hammarin Sähkö Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, tilausten hallinta, käsittely ja asennuspalveluiden ja -tehtävien toteutus ja sopimuksen täyttäminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiviestien lähettämiseen.

Rekisterin sisältö

Asiakkaan tai yrityksen nimi, yhteyshenkilö, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), tilausten tiedot, tilausten seurantatiedot. Huoltotapauksissa säilytämme myös pienlaitteiden ja kodinkoneiden tunnistetiedot, huoltohistorian sekä ostotiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Hammarin Sähkö Oy:n kotisivut, verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät, markkinointiin liittyvät kampanjat.

Asiakkaan itsensä luovuttamat suulliset tai kirjalliset tiedot liittyen tilauksiin, asennustöihin, huoltopalveluihin tai muuhun sopimukseen.

Huolto- ja asennuspalvelun osalta asiakkaan itsensä luovuttamien tietojen lisäksi maahantuojien tai keskushuoltojen välittämät tiedot sekä kolmansien osapuolien välittämät tilaustiedot, asennustilaukset ja huoltokutsut.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen käsittelijät

Hammarin Sähkö Oy:n henkilökunnalla ja Hammarin Sähkö Oy:n lukuun toimivilla alihankkijoilla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus käsitellä tietoja käyttöoikeustason mukaisesti kyseessä olevan työtehtävän edellyttämällä tavalla.

Tietojen luovuttamiset liittyvät esimerkiksi:

  • verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen, verkkokauppa-alustan tai maksuliikenteen hallinnointi)
  • laskun maksujen viivästyksen osalta perintätarkoituksessa
  • huoltopalveluiden takuuasioiden osalta kyseessä olevan laitteen maahantuojalle, maahantuojan edustajalle tai Suomessa toimivalle keskushuollolle
  • muun lain tai sopimuksen edellyttämän velvoitteen hoitamiseen liittyvät toimet
  • oikeuksiemme suojelemiseen

Tiedot luovutetaan rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten niin pyydettäessä.

Edellytämme, että ne kolmannet tahot, joille tietoja luovutetaan, sitoutuvat suojaamaan tiedot ja käsittelemään niitä, kaikkien lakeihin, määräyksiin ja sopimuksiin perustuvien velvollisuuksien tai heille toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietoja joudutaan siirtämään, suojataan tiedot lain ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen perusteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy Hammarin Sähkö Oy:n henkilökunnalla. Tiloihin pääsy on estetty varmuuslukoin ja tilat on varustettu hälytysjärjestelmällä.

B ATK-lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on tallennettu atk-pohjaiseen järjestelmään ja siihen on pääsy tarvittavilla henkilöillä Hammarin Sähkö Oy:n henkilökunnasta ja palvelun tarjoajan/tarjoajien osalta teknisen ylläpidon ja ongelmien selvittämisen kannalta välttämättömillä henkilöillä. Järjestelmä, jossa rekisteritietoja säilytetään, on suojattu salasanalla ja palomuurilla. Fyysiset ATK-laitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa ja laitteet on suojattu salasanalla.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus pyytää hänestä kerätyt ja tallennetut tiedot tietojen tarkistusta varten sekä vaatia virheellisten tietojen oikaisua. Henkilöllä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista, mikäli se on mahdollista lakien vaatimien säilytysaikojen puitteissa.

Pyynnöt voidaan esittää sähköpostilla osoitteeseen hsoy(at)hammarinsahko.fi

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja lain edellyttämän (mm. kirjanpitolaki, ennakkoperintälaki) tai sopimuksessa vaaditun ajan, kyseessä olevan tiedon luonnosta riippuen 6-10 vuotta. Tietoja voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä. Tiettyjen tietojen poistaminen on mahdollista vain lakisääteisten säilytysaikojen päätyttyä.

Tietosuojariskit ja tietomurrot

Tietomurron tai -vuodon sattuessa pyrimme ilmoittamaan siitä viipymättä asianosaisille.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen päivittäminen

Pidätämme oikeuden päivittää tietosuojaehtojamme ja rekisteriselostettamme. Tehdyt muutokset astuvat voimaan välittömästi.

Päiväys 24.5.2018